Strafrecht en TBS nieuws: onrust en onveiligheid in TBS-kliniek Almere

Posted by on apr 23, 2018

Den Haag, 23 april 2018   Onderzoek naar Oostvaarderskliniek Er moet een grondig onderzoek komen naar TBS-instelling de Oostvaarderskliniek te Almere door de inspectie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zeggen de patiëntenraad en Vereniging van TBS-advocaten. Het NRC bericht vandaag dat de problemen in de TBS-kliniek zo groot zijn dat patiënten en directie zich zorgen maken. TBS-advocaat Jan Jesse Lieftink zond namens de patiëntenraad een brandbrief aan de directie en het Ministerie.   Angstcultuur in TBS-kliniek Voorzitter van de Vereniging van TBS-advocaten Job Knoester ziet dat de problemen al langer spelen. Al in 2012 werd gesproken van een angstcultuur in de kliniek. Volgens hem zijn vele personeelswisselingen in TBS-klinieken misschien wel het grootste probleem. In januari 2018 publiceerde de Vereniging een manifest waar dit aan de orde werd gesteld. Vorige week kwam RTL met het nieuws dat de werkdruk in TBS-instelling De Kijvelanden een rol speelde bij het overlijden van een personeelslid begin 2017.   TBS-advocaten worden belemmerd in het verlenen van bijstand Door de problemen is in de Oostvaarderskliniek de recente periode extra ingezet op beveiliging. Dat gaat ten koste van het behandelklimaat en levert zo weer nieuwe risico’s op. Wrang hierbij is dat de kliniek in Almere het advocaten moeilijk maakt hun cliënten deugdelijk bijstand te verlenen. Dat is niet bevorderlijk voor de rust in de kliniek. Dit is  een van de weinige klinieken in Nederland die het tbs-advocaten niet goed en willekeurig mogelijk maakt digitale dossiers met hun cliënten te bespreken.   Balans tussen behandeling en beveiliging De patiëntenraad en Vereniging van TBS-advocaten hopen dat het leefklimaat voor de mensen in de Oostvaarderskliniek zo snel mogelijk weer op het niveau komt zodat er voor alle patiënten sprake is van balans tussen behandeling en beveiliging.   Bronnen:   NRC 1 NRC 2 AD Trouw Vereniging van...

Read More

Strafrecht nieuws: Meld Misdaad Anoniem volksverlakkerij

Posted by on apr 19, 2018

Den Haag 19 april 2017   Meld Misdaad Anoniem niet anoniem Op 17 september 2007 noemde strafrechtadvocaat Job Knoester in Mr-Online Meld Misdaad Anoniem pure volksverlakkerij. De naam van de kliklijn wekt ten onrechte de indruk van 100% anonimiteit volgens de strafpleiter. Bovendien vreest hij misbruik door de rechercheur die minder zuiver op de graat is, door de boze buurman, door een bedrogen echtgenoot of iemand die vindt dat een buurtbewoner te veel Arabische muziek beluistert.   Financieel belang kliklijn bij tips Op 18 april 2018 kwamen diverse media met het nieuws dat de ‘’anonieme’’ tiplijn ook nog eens geld verdient aan de verkoop van anonieme tips aan gemeentes. Er kan dus een financieel belang bestaan bij het verschaffen van (vermeende) informatie. Alle reden voor strafrechtadvocaten om te twijfelen aan de integriteit van Meld Misdaad Anoniem.   Bronnen: Mr-online; Het Advocatenblad; De Volkskrant; en De Groene...

Read More

TBS nieuws: doodsteken medewerker tbs-kliniek was gevolg van te hoge werkdruk

Posted by on apr 17, 2018

Den Haag, 17 april 2018   Dood personeelslid door werkdruk en personeelstekort in TBS De dood van een personeelslid in TBS-kliniek de Kijvelanden begin 2017 was onder andere het gevolg van te hoge werkdruk en personeelstekort. RTL Nieuws bracht dat bericht op 16 april 2018 nadat een conceptrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid werd ingezien.   Beleid Ministerie vergroot onveiligheid in TBS In gesprek met RTL nieuws zegt TBS-deskundige Job Knoester dat personeelstekort en wisselingen in personeel een van de grootste probleem is in alle tbs-klinieken in Nederland. De strafrechtadvocaat meent dat beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een negatieve invloed heeft op de werkdruk in tbs-instellingen. Zo zijn klinieken verplicht aangifte te doen tegen tbs-patiënten als die mogelijk tijdens de behandeling strafbare feiten plegen. Dat geeft in veel gevallen onnodig hoge werkdruk. Bovendien geeft het onrust onder patiënten. Knoester meent dat het beter zou zijn de beslissing over het al dan niet doen van aangifte over te laten aan de klinieken zelf.   Automatisch verlies verlof TBS-ser onverstandig Een TBS-patiënt is langdurig automatisch verlof kwijt als niet tijdig wordt teruggekeerd van verlof of als er een vermoeden bestaat van het plegen van een strafbaar feit. Ook die beleidsregel zorgt voor  veel werkdruk en frustraties in klinieken. Dat kan dan weer tot onveiligheid kan leiden. Tbs-advocaat Job Knoester meent dat ook de beslissing of en zo ja hoe lang geen gebruik wordt gemaakt van een verlofmachtiging aan klinieken zou moeten worden overgelaten.   Bron: RTL Nieuws – item over TBS te zien van ongeveer 7.45 minuten  en artikel...

Read More

Strafrecht en tbs nieuws: twijfels over Wet forensische zorg

Posted by on apr 13, 2018

  Den Haag, 13 april 2018   Meer onveiligheid door Wet forensische zorg Op 1 januari 2019 treedt de Wet forensische zorg in werking. Strafrecht- en tbs-advocaat Job Knoester plaatst kritische kanttekeningen bij het enthousiasme van Minister Dekker. Volgens Knoester is het nog maar de vraag of met deze wet een probleem wordt opgelost. In gesprek met het magazine DJIzien stelt hij dat de Wet zelfs meer onveiligheid creëert.   Positieve effecten Wet forensische zorg Een belangrijk doel van de Wet forensische zorg is een betere verbinding tussen strafrecht en reguliere zorg tot stand te brengen. Patiënten moeten zo meer op de juiste plek komen. Als dit soort doelstellingen worden gehaald zijn dat positieve effecten van de Wet.   Zorgmijders Tbs-advocaat Job Knoester werd in de praktijk al geconfronteerd met risico’s van de Wet. Een oud-cliënt vertelde hem psychologische hulp nodig te hebben in verband met een oude post-traumatische-stressstoornis. Hij wilde eerst weten of het dossier van de psycholoog ooit in een strafzaak terecht zou kunnen komen als het toch mis zou gaan. Die zorg kon de strafrechtadvocaat met de nieuwe Wet op komst niet wegnemen. De oud-cliënt liet weten in dat geval te twijfelen of hij hulp zou zoeken. De al langer aangekondigde vrees voor zorgmijders is niet ijdel.   Meer specialisatie in tbs Tbs-deskundige Job Knoester had liever gezien dat in zaken waar tbs dreigt en al is opgelegd vaker dan nu specialisten worden ingezet. Dat geldt zowel voor rechters, officieren van justitie als advocaten. Tot nu toe is dat landelijk gezien nog lang niet overal goed geregeld.   Road show tbs DJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid start een ‘’road show tbs’’ om een bijdrage te leveren aan meer deskundigheid bij het Openbaar Ministerie en rechtbanken in Nederland. Opmerkelijk is dat het lastig blijft de juiste mensen aan tafel te krijgen.   Bron: DJIzien...

Read More

Strafrechtnieuws: hoge en onrealistische eisen voor onschuldige verdachten

Posted by on apr 4, 2018

Den Haag, 4 april 2018   Geloofwaardigheid van alibi’s van onschuldige verdachten Er worden regelmatig hoge en onrealistische eisen gesteld aan onschuldige verdachten. Dat stelt strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een blog voor SDU op 3 april 2018. Ricardo Nieuwkamp van de Universiteit Maastricht kwam in maart 2018 in een proefschrift ondermeer tot deze conclusie. In zijn promotieonderzoek onderzocht hij de beoordeling van de geloofwaardigheid van alibi’s van onschuldige verdachten. Alberts betoogt aan de hand hiervan dat vaak onderschat wordt hoe lastig het is voor een onschuldige verdachte om een geloofwaardig alibi te presenteren met sterk ondersteunend bewijs, en om daarnaast ook nog eens consistent te zijn. In haar blog onderzoekt Wendy Alberts of en hoe dit wetenschappelijk werk bruikbaar is in de strafrechtpraktijk. Zij bespreekt de vraag of de gesignaleerde problemen voor onschuldigen van invloed zal zijn op het gebruik door verdachten van hun zwijgrecht.   Bron: SDU  ...

Read More