Strafrechtadvocaat mr. drs. Wendy Alberts

alberts@knoesterenvanderhut.nl   /   06-23319720

Wendy Alberts heeft in 2008 de universitaire studies psychologie en criminologie aan de Rijksuniversiteit Leiden afgerond. Tijdens deze studies kwam haar interesse steeds meer te liggen op het snijvlak van psychologie en strafrecht en heeft zij in 2007 onder meer onderzoek verricht naar de (on)betrouwbaarheid van getuigenverklaringen in het strafproces aan het John Jay College of Criminal Justice in New York. Dit heeft haar doen besluiten om ook (in deeltijd) rechtsgeleerdheid aan de Rijsuniversiteit Leiden te gaan studeren. In 2010 is zij afgestudeerd met als specialisatie strafrecht.

Vanaf september 2008 heeft Wendy Alberts vanuit haar achtergrond als psychologe en criminologe diverse functies bekleed in de strafrechtketen. Zo is zij werkzaam geweest als rapporteur bij de reclassering, waarbij zij onder meer heeft gewerkt in complexe zeden- en geweldszaken. Ook heeft zij zich bij de reclassering als beleidsmedewerker bezig gehouden met projecten als ‘afdoening eenvoudige zedenzaken’ en ‘advocatuur en reclassering’.

Na de reclassering is Wendy Alberts als gedragskundige werkzaam geweest bij de politie (afdeling cold-cases en gedragsanalyse). Hier heeft zij zich met name bezig gehouden met (verhoor)ondersteuning in grootschalige onderzoeken (in het bijzonder moord- en zedenzaken) en heeft zij gedragskundige ondersteuning geboden in zogenaamde cold-cases.

Vanuit de ervaring die Wendy Alberts bij de politieorganisatie heeft opgedaan, heeft zij een goed beeld gekregen van de politiepraktijk en het verrichten van strafrechtelijk onderzoek in het algemeen. Deze ervaring heeft haar eveneens doen besluiten de overstap te maken naar de advocatuur, nu haar inmiddels duidelijk was geworden dat een goede verdediging in dergelijke complexe zaken van cruciaal belang is voor de verdachte.

Op 1 september 2013 is Wendy Alberts dan ook als advocaat begonnen bij een advocatenkantoor in Den Haag en heeft zij zich met name bezig gehouden met de algemene strafpraktijk. Tevens is zij als specialist strafrecht lid van de vereniging voor jonge strafrechtadvocaten NVJSA.

Gelet op haar achtergrond en ambities, sluit het profiel van Wendy Alberts goed aan bij de praktijk van Knoester & Van der Hut Advocaten waar zij met ingang van 1 mei 2016 aan verbonden is. Ook zij zal zich veel richten op TBS en Cold-Case zaken.

Contact Wendy Alberts
Email   : alberts@knoesterenvanderhut.nl
Mobiel : 06-23319720

 

Publicaties:
Malsch, M., Alberts, W.C., Keijser, J. de & Nijboer, H. (2012). Disqualification from a profession or an office: nature and actual practice. In M. Malsch & M. Duker (eds.), Incapacitation. Trends and new perspectives (p. 171-184), Farnham: Ashgate.

Malsch, M., Alberts, W.C., De Keijser, J.W., Nijboer, J.F. (2011). Ontzetting uit beroep of ambt: herleving van een weinig gebruikte straf?, Justitiële Verkenningen, 1, 77-89.

Malsch, M., Alberts, W.C., De Keijser, J.W., Nijboer, J.F. (2010). Beroepsverboden in Nederland, De strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt nader bekeken, Den Haag: Boom juridische Uitgevers.

Malsch, M., Alberts, W.C., De Keijser, J.W., Nijboer, J.F. (2009). Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt. Oplegging en naleving in de periode, 1995 2008. Leiden, NSCR-Rapport, NSCR.