TBS

Onze strafrechtadvocaten behoren tot de absolute top van Nederland als het gaat om TBS. Zij staan om die reden vele verdachten en TBS-ers bij. Ook worden onze strafpleiters met grote regelmaat om advies gevraagd door advocaten in den lande. Niet zelden nemen wij op verzoek van collega’s strafzaken over als de complexe TBS-materie in beeld komt. Het komt ook voor dat we samen met andere advocaten de verdediging voeren op onder andere dit specifieke punt. Door de grote deskundigheid van onze advocaten op het gebied van TBS worden onze TBS-advocaten ook veelvuldig gevraagd om in de media een toelichting te geven.

 

Bijstand in TBS-strafzaak

Er zijn twee vormen van TBS. Er is de TBS met voorwaarden, een mildere vorm van TBS waarbij de veroordeelde ambulant kan worden behandeld en onder toezicht staat van de Reclassering, en er is de TBS met dwangverpleging. Hierbij wordt de veroordeelde behandeld in een TBS-kliniek. Aan TBS zitten positieve kanten voor de samenleving, maar ook voor verdachten. Veroordeelden vallen na een gevangenisstraf veel vaker in herhaling dan mensen die TBS hebben ondergaan. TBS is dus niet alleen gunstig voor de maatschappij, maar ook voor de betrokkenen zelf. Er zijn echter ook grote nadelen verbonden aan een TBS-maatregel. De TBS met dwangverpleging  duurt doorgaans erg lang en kan zelfs levenslang duren. Een ander probleem is dat wanneer een behandelaar vindt dat een TBS-patiënt met verlof moet kunnen gaan, eerst toestemming moet worden gevraagd aan een politieke passant, de Minister van Veiligheid en Justitie. Dat betekent dat de politieke kleur van de Minister mede kan bepalen of een TBS-er snel genoeg wordt geresocialiseerd. Naast deze, zijn nog veel meer aspecten van belang bij de advisering van verdachten ten aanzien van het bepalen van de strategie als rekening moet worden gehouden met onderzoek naar een eventuele TBS-oplegging. Onze strafrechtadvocaten investeren hier veel tijd in.

Bijstand na oplegging TBS-maatregel

Onze strafpleiters realiseren zich heel goed dat intensieve begeleiding  van mensen die TBS opgelegd hebben gekregen van groot belang is. Onze advocaten treden, als daartoe aanleiding is, in overleg met de kliniek als er bijvoorbeeld problemen ontstaan in de behandeling. Uiteraard voeren wij ook (beklag) procedures als dat nodig is.

Onze tbs-specialisten hebben regelmatig contact met onze cliënten. Dat beperkt zich niet tot alleen de periode kort voor een tbs-verlengingsprocedure. Op die manier voelen de strafrechtadvocaten van ons kantoor zich in staat de cliënten optimaal bij te staan. Door deze betrokkenheid weten de strafpleiters van Knoester & van der Hut Advocaten haarfijn waar de sterkere en zwakkere punten van de diverse tbs-klinieken gelegen zijn.